pornstar-afu

Available on server: Hardcore Parkour

Speed record bySpeedSet on
<acc/RiFo3208qu/s9 months ago
PosPlayerTimeReltimeSet onHardcore
1Tu.23.92s0.9882 weeks ago434
2<acc/RiFo24.19s1.0119 months ago314
3ion.amino26.88s1.1239 months ago247
4banano [enjoyer]27.18s1.1361 week ago243
5infinity27.22s1.1374 months ago235
6522:happy27.26s1.1391 week ago230
7XYLIGAN27.95s1.1686 months ago214
8Thorec29.86s1.2482 months ago178
9[human] saikawa riko32.63s1.3644 days ago160
10 L140.31s1.6852 weeks ago127
11VmFzeWE=41.28s1.7256 months ago123
12❲❳😒❲❳43.11s1.8027 months ago113
13Effigy of Grief59.47s2.4864 months ago101
14Radio1:11.89s3.0058 months ago94

Recent games

4 days ago

[human] saikawa riko932.63s ( 35.26s )

1 week ago

banano [enjoyer]427.18s
522:happy627.26s
[human] saikawa riko935.26s

2 weeks ago

Tu. 123.92s
L1740.31s

2 months ago

Thorec529.86s

4 months ago

infinity 327.22s
Effigy of Grief759.47s

6 months ago

XYLIGAN 327.95s
VmFzeWE=441.28s

7 months ago

❲❳😒❲❳ 343.11s

8 months ago

Radio 31:11.89s

9 months ago

New speed record by <acc/RiFo: 3208qu/s

<acc/RiFo 124.19s

9 months ago

New speed record by ion.amino: 2885qu/s

ion.amino 126.88s